Municipal Plaza Improvements

Ang kalimpyo, kahapsay, ug mga kabag-ohan nga ato karong nasaksihan sa palibot sa Municipal Plaza, nahimo na kini nga usa ka ‘scenic attraction’ sa mga turista nga mobisita sa atong lungsod. Kini usa ka timailhan nga tungod sa atong padayon nga pagtambayayong ug paghi-usa makab-ot gayud nato ang katumanan sa atong mga damgo… usa ka mauswagon nga Daanbantayan!

 

Back To Top